Купете Сребърна и Медна вода Прорайм от новия ни сайт.

  www.proraim.eu

  Презентация на системите "Прорайм"

   

  Системите за пречистване и дезинфекция на вода "Прорайм" се базират на съвременни екологични технологии за третиране на вода. Те осигуряват комплексно пречистване и възстановяване структурата на питейната вода, чрез използване на подходяща комбинация от специфични, световно утвърдени технологии за пречистване на води, развити от водещи в бранша фирми.

   

  Какво включва нашата система

   

  Системите “Прорайм” включват : магнитна обработка на водата (магнитно обработената вода спомага за разтварянето на камъни в бъбреците); анодно окисление чрез атомен кислород върху неразрушими титанови електроди; йонизиране на водата с медни йони; филтруване през катионит и йонизиране на водата със сребърни и медни йони, отделяни по електрохимичен път .


  Остатъчното количество сребърни и медни йони във водата осигуряват нейната стерилизация и при вторично бактериално заразяване - това свойство е особено полезно при епидемиологични заболявания, разпространявани по воден път (например хепатит).

   

  Защо е добра идея да пречистваме питейната си вода, дори ако живеем в градски условия

   

  Качествата на водата от централното водоснабдяване са понякога силно занижени. Водата е мътна и замърсена с тежки метали, като желязо, манган и олово. Канализационната и водоснабдителната мрежи са много стари . Металните тръби са износени и често има пробиви, при които питейните води всмукват фекални води от канализацията и се получава вторично бактериално заразяване. Чрез системата "Прорайм" можете да си осигурите високо качество на питейната вода в съответствие с нарастващите изисквания на закона и европейските норми.

   

  Ние гарантираме

   

  Спазване и изпълнение на нормативните изисквания за качества на водата предназначена за питейни и битови цели. (Наредба №9, ДВ бр.88/2001 г.)

   

  ПРЕДИМСТВА

   

  Използването на хлор за дезинфекция е вредно както за здравето,
  така и за екологията. Най-негативният фактор на тази
  дезинфекция е фактът, че хлорът не унищожава всички видове
  вируси и бактерии, някои от тях са устойчиви към него.
  Към сребърните йони няма устойчиви микроорганизми.

  Мощен синергетичен бактерициден ефект;
  - Унищожава вируси, бактерии, водорасли и гъби като:
  Анаеробни бактерии от: р. Епtегососсus; Е. соli; р. Рsеudomonas;
  р. Legioпеllа; р. Сгурtosporidium; Възбудителят на холера и др.
  - Отстранява: желязо ; манган ; амоняк ; олово и др.
  - Предпазва от образуване на накип;
  Евтини, дълготрайни и лесно подменящи се консумативи;
  - Ниска енергоемкост на процеса - 0,5 втч/м3;
  - Не се нуждае от складови помещения, транспортни разходи и химически средства за дезактивация при утечка, както при хлора;
  Разходите по поддръжка се намаляват два пъти;
  - Режимът на работа се поддържа автоматично и не се нуждае от персонал; .
  - Обработката не зависи от температурата на въздуха и водата;
  - Действа бактерицидно веднага, не е необходимо контактно време;
  - Разтваря камъни в бъбреците;
  - Осигурява надеждна имунна защита и стимулира кръвотворните органи в организма;
  - Действа лечебно върху кожни инфекции, екземи и алергии;
  - Остатъчното количество медни и сребърни йони във водата осигуряват необходимите минимални, ежедневни концентрации за всеки организъм;
  - Не се дезактивира от слънцето и въздуха;
  - Не се използват химикали, не се променя рН;
  - Не действа агресивно на водоснабдителните съоръжения;
  - Не образува никакви вредни странични продукти;
  - Възстановява и активира разрушената фина структура на водата, придавайки й свежестта на горски извор;
  - Не замърсява околната среда.

  В случай, че замърсяването на водата е по-голямо от описаните количества, предлагаме допълнителни модули за пречистване.