mini
-
midi
-
maxi

Mini 100 /туристически/

Портативен уред за обеззаразяване на питейна вода посредством сребърни йони, 1л вода се обработва със сребро за 1мин; 5л вода се обработва за 5мин.;
Включва: апарат за обеззаразяване със сребърни йони; ел. блок за зареждане /220V/, вградена презареждаща се батерия, контролна електроника, комплект сребърни електроди / 25г. /достатъчни за обеззаразяване на 400 000л вода /при производителност 0,05мг/л/.

Производителност:

минимална - 0,05мг/ мин

максимална - 0,25мг/ 5мин

Mini 100 /домашен/

Домашен уред за обеззаразяване на питейна вода посредством сребърни йони.
Включва: апарат за обеззаразяване със сребърни йони; ел. блок за захранване /220V/ с вградена контролна електроника, комплект сребърни електроди / 25г. /с работен живот средно 285 000л /при производителност 0,07мг/л или 25л на режим 1/.

Производителност:

режим 1 /таймер/ за обработка на 25л вода - 5л/мин

режим 2 /ръчен/

Mini 110

За еднофамилно жилище до 0,19 л/сек .(0,7 мЗ /час)
Включва: магнитен апарат; филтър с катионитен пълнеж за механично и химично пречистване -от утайки, желязо, манган, олово, калциеви и магнезиеви йони, амоняк и др.; йонизатор за сребро; йонизатор за мед; ел. блок за захранване, автоматичен контрол и управление на йонизаторите; датчик за поток;комплект сребърни и медни електроди достатъчни за дезинфекция на средно 426 м3 вода, или (426 000 литра вода)

Mini 110 Plus

За еднофамилно жилище до 0,19 л/сек .(0,7 мЗ /час)
Включва: магнитен апарат; филтър с активен въглен, който отстранява хлорни йони, цветност , мирис и др.; филтър с катионитен пълнеж за механично и химично пречистване -от утайки, желязо, манган, олово, калциеви и магнезиеви йони, амоняк и др.; йонизатор за сребро; йонизатор за мед; ел. блок за захранване, автоматичен контрол и управление на йонизаторите; датчик за поток; комплект сребърни и медни електроди достатъчни за дезинфекция на средно 426 м3   (426 000 литра вода).

Mini 120

За вила до 0,58 л/сек (2,1 мЗ /час)
Включва: магнитен апарат; филтър с катионитен пълнеж за механично и химично пречистване - от утайки, желязо, манган, олово, калциеви и магнезиеви йони; амоняк и др.; йонизатор за сребро; йонизатор за мед; ел.блок за захранване, автоматичен контрол и управление на йонизаторите;датчик за поток;комплект сребърни и медни електроди достатъчни за дезинфекция на 852 м3 вода или (852 000 литра вода)

Mini 130

За вила до 1 л/сек (3,6 мЗ /час)
Включва: магнитен апарат; филтър с катионитен пълнеж за механично и химично пречистване - от утайки, желязо, манган, олово, калциеви и магнезиеви йони; амоняк и др.; йонизатор за сребро; йонизатор за мед; ел.блок за захранване, автоматичен контрол и управление на йонизаторите;датчик за поток;комплект сребърни и медни електроди достатъчни за дезинфекция на 2400 м3 вода или (2 400 000 литра вода)

Midi 200

Полеви до 2,11 л/сек (7,6 м3/час)
Включва: магнитен апарат; филтър с катионитен пълнеж за механично и химично пречистване- от утайки, желязо, манган, олово, калциеви и магнезиеви йони; амоняк и др.; центробежна помпа с предфилтър; йонизатор за получаване на активен кислород; йонизатор за сребро; йонизатор за мед; ел.табло за захранване , автоматичен контрол и управление на помпата и йонизаторите; 2 бр. сребърни и 4 бр. медни електроди достатъчни за дезинфекция на водата ( от 5 до 10 месеца )в зависимост от степента на нейното замърсяване.

Midi 210

За жилищен блок, населени места ІІІ кат.
- до 1360 жит. до 3,6 л/сек (13,0 м3/час
)
Включва: магнитен апарат; филтър с катионитен пълнеж за механично и химично пречистване- от утайки, желязо, манган, олово, калциеви и магнезиеви йони; амоняк и др.; центробежна помпа с предфилтър; йонизатор за получаване на активен кислород; 2 броя йонизатори - за сребро и за мед; ел.табло за захранване .автоматичен контрол и управление на помпата и йонизаторите; 4бр. сребърни и 8 бр. медни електроди достатъчни за дезинфекция на водата.(от 6 до 12 месеца)в зависимост от степента на нейното замърсяване.

Maxi 300

Промишлени потребители , населени места ІІІ кат.
-до 5000 жит. до 7,78 л/сек (28,0 м3/час)

Включва : 2 бр. магнитни апарати; 1 бр. филтър с катионитен пълнеж за механично и химично пречистване- от утайки, желязо, манган, олово, калциеви и магнезиеви йони,амоняк и др.; 1 бр. центробежна помпи с предфилтър; йонизатор за получаване на активен кислород; 1 бр. йонизатор за сребро и 1 бр. йонизатор за мед; 1бр ел. табло за захранване, автоматичен контрол и управление на помпите и йонизаторите; 6 бр. сребърни и 11 бр. медни електроди достатъчни за дезинфекция на водата (от 4 до 8 месеца) в зависимост от степента на нейното замърсяване.

Maxi 310

Промишлени потребители, населени места ІІІ кат.
-до 13900 жит. до 15,55 л/сек (56,0 м3/час)

Включва: 6 бр. магнитни апарати; 2 бр. филтри с катионитен пълнеж за механично и химично пречистване - от утайки, желязо, манган, олово, калциеви и магнезиеви йони, амоняк и др.; 2 бр. центробежни помпи с предфилтър; 2 бр. йонизатори за получаване на активен кислород; 2 бр. йонизатори за сребро; и 2 бр. йонизатори за мед; 2 бр. ел. табла за захранване, автоматичен контрол и управление на помпите и йонизаторите; 11 бр. сребърни и 22 бр. медни електроди достатъчни за дезинфекция на водата (от 4 до 8 месеца) в зависимост от степента на нейното замърсяване.

Maxi 320

Промишлени потребители, населени места ІІІ кат.
-до 31100 жит. до 31,11 л/сек.(112,0 м3/час)

Включва: 16 бр.магнитни апарати; 3 бр.филтри с катионитен пълнеж за механично и химично пречистване - от утайки, желязо, манган, олово, калциеви и магнезиеви йони, амоняк и др.; З бр.центробежни помпи с предфилтър; 3 бр. йонизатори за получаване на активен кислород; 3 бр. йонизатори за сребро и 6 бр. йонизатори за мед; 3 бр. ел. табла за захранване, автоматичен контрол и управление на помпите и йонизаторите; 28 бр. сребърни електроди и 56 бр. медни електроди, достатъчни за дезинфекция на водата,(от 4,6 до 9,2 месеца)в зависимост от степента на нейното замърсяване.

Maxi 330

Промишлени потребители и населени места Ш кат.
- до 62200 жит. до 62,22 л/сек(224,0 м3/час)

Включва: 24 бр. магнитни апарати; 8 бр. филтри с катионитен пълнеж за механично и химично пречистване- от утайки, желязо, манган, олово, калциеви и магнезиеви йони, амоняк и др.; 8 бр. центробежни помпи с предфилтър; 8 бр. йонизатори за получаване на активен кислород; 8 бр. йонизатори за сребро и 16 бр. йонизатори за мед; 8 бр ел.табла за захранване, автоматичен контрол и управление на помпите и йонизаторите; 56 бр. сребърни и 112 бр. медни електроди достатъчни за дезинфекция на водата (от 4,6 до 9,2 месеца) в зависимост от степента на нейното замърсяване.