" СИМКО 7 МК " ЕООД Е ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СИСТЕМИТЕ " ПРОРАЙМ " ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ ПОСРЕДСТВОМ СРЕБЪРНИ И МЕДНИ ЙОНИ

Част от обектите изпълнени от нас.

Референции от наши клиенти и други документи.

 

Данни за дейността на фирма " СИМКО 7 МК " ЕООД

Фирма „ СИМКО 7 МК ” е частна фирма основана през1991 г.
от н.с. инж.химик Мими Колева и има всички необходими документи като:


1.Техническа спесификация № 01904-2000г. От Министерство на народното здраве за производство на Модулна система за пречистване, обеззаразяване и консервиране на питейна вода в два варианта за приложение в бита и промишлеността,
2. Удостоверение №01138-2000г, издадено от Министерство на финансите за работа с благородни метали, за осъществяване на своята дейност в областта на водопречистването.

Основните ни интереси са развити в следните направления:


1. Изследователска и развойна дейност в областта на екологичните, електрофизични технологии за пречистване и дезинфекция на вода;
2. Инженеринг на пречиствателни системи „Прорайм” разработени въз основа на собствен полезен модел № 1368 от 08.10.2007г.”Метод и апаратура за получаване на пречистена и биологично активна лечебна вода”;
3. Търговска дейност с пречиствателни модули- портативни, битови и промишлени.

До този момент „СИМКО 7 МК” ЕООД е изработила, монтирала и пуснала в експлоатация над двеста обекта в страната и чужбина.
За цялостната си дейност „СИМКО 7 МК” ЕООД е отличено от Световната организация “ Trade Leaders' Club ” с:
Двадесет и седмата международна награда за технология и качество
(Мадрид – 2006 година)

Класификация на системите " ПРОРАЙМ "

Техническата спецификация на системите за пречистване, дезинфекция и консервиране на питейна вода е регистрирана от МЗ - № 1904-2000.
Системите се състоят от модули , като всички модули са отделни и в зависимост от обекта на пречистване, могат да бъдат с различен брой.
Системите " ПРОРАЙМ "са два типа:


А. Битови - ПРОРАЙМ мини: мини 100; мини 110; мини120 - с дебит до
2,11 м3/час (0,58 л/сек), автоматично управление,
като йонизиращият и пречистващ модул са в един корпус.
Б. Промишлени - ПРОРАЙМ миди: миди 200; миди 210 с дебит до
13,0 м3/час(3,6 л/сек)
В. Промишлени - ПРОРАЙМ макси: макси 300; макси 310; макси 320; макси 330; - с дебит от 13,0 мЗ /час до 224 мЗ /час,(3,6 л/сек до 62,22 л/сек), автоматично управление, като всички модули са отделни и в зависимост от обекта на пречистване, могат да бъдат с различен брой.

Част от обектите изпълнени от нас.

А. Системи за пречистване на питейни води.

- Гр. Пирдоп ТМК "ГДамянов" - дезинфекция на повърхностни
води с дебит до 25 л/ сек.
- Гр. Златица, дезинфекция на повърхностни води с дебит до
45л/сек,
- Гр. Костинброд,дезинфекция на води от сондажен кладенец с
дебит 10 л/сек
- Завод "Верила", дезинфекция на повърхностни води с дебит
8 л/сек
- МК "Столник", дезинфекция на повърхностни води с дебит
5л/сек
- Гр. София -"Руско търговско представителство", дезинфекция на вода от сондажен кладенец с дебит 2,2 л/сек
- Медодобивен комбинат "Елаците", дезинфекция на
повърхностни води с дебит 2,5 л/сек,
- Административно-изследователски комплекс "Бенковски”
дезинфекция на повърхностни води с дебит 1,9 л/сек
- Медодобивен комбинат ЮНИОН МИНИЕР гр. Пирдоп, -
Автоматична пречиствателна инсталация за механична очистка на
повърхностни води с дебит 25 л/сек
- Гр. Златица дезинфекция на изворна вода с дебит 1,0 л/сек за цех
за бутилиране на трапезна вода
- Частни обекти: сондажи; еднофамилни жилища; вили - над 200 бр

 

Б. Системи за пречистване на води за плувни басейни.

- България - детски басейн с обем 40 м 3 детска градина "Дора Габе"
- Украйна - гр. Староконстантинов 2 детски басейна с обем по 25 мЗ
- Украйна - гр. Новоград-Волынский 1 детски басейн с обем 15 мЗ
- Русия - гр. Каменка - общо 3 басейна; 2 басейна с обеми по 60 м3
и 1 басейн с обем 330 м З
- Русия - гр.Ростов на Дон - общо 6 басейна; с обем от 16 мЗ , до
600 мЗ
- Русия" гр.Орешково - общо 3 басейна с обеми: 25 мЗ ; 43 мЗ ;
330 мЗ
- Русия - гр. Тула - 1 басейн с обем 20 мЗ
- Частни обекти - над 30 броя